Pavasaris ir piemērots laiks, lai plānotu pieslēgumu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, nodrošinot savu mājokli ar kvalitatīvu un laboratoriski pārbaudītu dzeramo ūdeni un videi draudzīgu notekūdeņu novadīšanu.

Centralizēto tīklu pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču pēcāk nav jāuztraucas ne par dzeramā ūdens kvalitāti, ne arī par notekūdeņu novadīšanas jautājumiem – par to atbilstoši normatīvo aktu un vides prasībām parūpēsies pašvaldības SIA “ŪDEKA”. Pēdējās desmitgadēs īstenotā “Ūdenssaimniecības attīstības projekta”  ietvaros Ventspils ūdenssaimniecībā veikti vērienīgi tīklu paplašināšanas un atjaunošanas darbi visā pilsētā, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti un nepārtrauktību. Savukārt Ventspils ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir vieni no zemākajiem valstī un pašvaldības SIA “ŪDEKA” aktīvi strādā pie iekārtu energoefektivitātes, lai nodrošinātu arī tarifu stabilitāti ilgtermiņā.

Informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskās daļas speciālistiem pa tālruni 63607286 vai rakstot uz udeka@ventspils.lv.

Par Ventspils dzeramo ūdeni

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” dzeramo ūdeni iegūst Tārgales pagastā no 11 lieljaudas artēziskajiem urbumiem. Ūdens tiek iegūts līdz pat 70 metru dziļumā un tā kvalitāte ir augsta, tādēļ attīrīšana nepieciešama tikai, lai samazinātu dzelzs un mangāna saturu. Viss attīrīšanas process ir videi draudzīgs un tajā netiek pielietotas nekādas ķīmiskas vielas. Centralizētās ūdensapgādes ūdens kvalitāti regulāri kontrolē, un tā atbilst Eiropas Savienībā noteiktajām normām. Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ekspreslaboratorijā katru dienu pārbauda dzeramā ūdens tehnoloģiskā procesa kontroles rādītājus, bet vienu reizi nedēļā veic paplašinātu testēšanu. Analīžu rezultātus katru piektdienu uzņēmums publicē arī mājaslapā www.udeka.lv.

Videi draudzīga notekūdeņu attīrīšana

Ventspils Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā ik dienu tiek efektīvi un videi draudzīgi apsaimniekoti pilsētas saimnieciskie un uzņēmumu rūpnieciskie notekūdeņi. Notekūdeņu pārbaudes tiek veiktas gan pirms, gan pēc attīrīšanas procesa. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti jūras gultnē aptuveni 1,8 km attālumā no krasta līnijas.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina namīpašniekus izmantot iespēju saņemt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kas ir ne tikai ērtākais, bet arī videi draudzīgākais, kā arī ilgtermiņā izdevīgākais risinājums!

 

28.05.2024. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Publicitātes