2023. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 32 jaundzimušie, ir samazinājies mirušo personu skaits.

2023. gadā fiksēti 32 dzimšanas gadījumi, piedzima 17 meitenes un 15 zēni (2022. gadā – 41 jaundzimušais, 23 meitenes un 18 puisēni). Pirmo reizi par jaunajām māmiņām pērn kļuva 10 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 9, trešais – 10, ceturtais – 3 māmiņām. Laulībā dzimuši 22 bērni, paternitāte noteikta 9 gadījumos, bet 1 dzimšana reģistrēta bez ziņām par tēvu.

Pērn visvairāk bērnu piedzima Vārves pagastā – 8 (2022. gadā – 10), Piltenē un pagastā – 5 (2022. gadā – 4), Ugāles un Popes pagastā – 4 (2022. gadā  Ugāles pagastā – 7, Popes pagastā – 2), Užavas pagastā – 3 (2022. gadā – 3), Tārgales, Puzes un Ziru pagastā – 2 (2022. gadā Tārgales pagastā – 9, Puzes un Ziru pagastā – 1), Zlēku pagastā – 1 (2022. gadā Zlēku pagastā neviens), Ances, Usmas un Jūrkalnes pagastā – neviens (2022. gadā Ances un Usmas pagastā – 1, bet Jūrkalnes pagastā neviens). 1 bērniņš, kurš reģistrēts Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā, deklarēts citā pašvaldībā.

Jaundzimušajiem bērniņiem doto vārdu ziņā izteiktu līderu 2023. gadā nav. Populārākais vārds meitenēm – Luīze (2), diviem bērniņiem vecāki devuši divus vārdiņus. Par retu puišu vārdu īpašniekiem kļuvuši Liams, Marko, Zemgus un Matiass. Retākie meiteņu vārdi – Elisone un Ketlīna. Zēniem joprojām populāri ir vārdiņi Emīls, Olivers, Gustavs, Markuss, Jānis, Rūdis un Kristers, bet meitenēm – Līna, Katrīna, Rēzija, Elizabete un Dārta.

2023. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 41 mirušais – 14 vīrieši un 27 sievietes (2022. gadā – 54 mirušie, tostarp 29 vīrieši). Noslēgtas 38 laulības, tostarp 7 baznīcā (2022. gadā – 39 laulības, 9 no tām baznīcā). 31 laulība svinīgi reģistrēta Dzimtsarakstu nodaļā (2022. gadā – 30).

 

23.01.2024. / Autors: Ventspilsnovads.lv / Foto: Ventspilsnovads.lv