Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka pabeigti ūdensvada pārbūves darbi Ostas ielā – posmā no Ūdens ielas līdz Lielai ielai. Kopumā izbūvēti ūdensapgādes tīkli 274 m garumā.

Objektā pārbūvēta liela diametra maģistrālais ūdensvads, kā arī paralēli izbūvēts mazāka diametra ūdensvads, pie kura pieslēgti jau esošo abonentu ūdensapgādes tīkli.  Ūdensvada pārbūves darbi tika uzsākti šā gada 5.jūnijā un būvdarbus veica SIA “TILTS. Būvdarbi veikti būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” ietvaros, sadarbojoties ar pārējiem pasūtītājiem objektā – Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Komunālā pārvalde”. Pašvaldības SIA “ŪDEKA”  ne tikai turpina atjaunot nolietojušos ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru, bet arī strādā pie tīklu paplašināšanas. Šobrīd notiek jaunu tīklu izbūve objektā Mazā Priežu ielā, kur paredzēts izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus 40 metru garumā.

 

24.07.2023. / Autors: ŪDEKA / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs