Paaugstina minimālo ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa saņemšanai

1588

Ventspilī nolemts paaugstināt minimālo ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa piešķiršanai ģimenēm ar bērniem.

Ventspils pilsētas dome veikusi grozījumus saistošajos noteikumos Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā, paredzot maznodrošinātā statusa piešķiršanai noteiktā ienākumu līmeņa paaugstināšanu ģimenēm ar bērniem.

Turpmāk ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot, ģimene atzīstama par maznodrošinātu, būs 170 eiro mēnesī vienai personai ģimenē. Līdz šim, lai ģimene ar bērniem, kurā vismaz viena persona ir darbspējas vecumā, saņemtu maznodrošinātas ģimenes statusu, ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli nedrīkstēja pārsniegt 152,25 eiro. Šī kārtība bija spēkā no 2009.gada.

Kā skaidroja pašvaldībā, kopš 2010.gada pieaugušas patēriņa cenas, kā arī palielināts minimālais ienākumu līmenis maznodrošinātā statusa piešķiršanai pensionāriem un personām ar invaliditāti. Šo iemeslu dēļ pašvaldība nolēmusi no šī gada sākuma palielināt minimālo ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa saņemšanai arī ģimenēm ar bērniem.

Pašvaldība prognozē, ka grozījumu rezultātā uz maznodrošināto statusu varēs pretendēt vēl aptuveni 70 ģimenes. Ņemot vērā, ka viena ģimene ar bērniem gada laikā saņem sociālos pabalstus aptuveni 350 eiro apmērā, pašvaldības budžeta izdevumi sociālajai palīdzībai varētu palielināties par 25 000 eiro.