Mūzikas skolas būvniecībai Ventspils dome aizņemsies 13 mlj. eiro

1319

Ventspils pašvaldība aizņemsies 13,15 miljonus eiro jaunās Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecībai.

Ventspils dome piektdien sēdē pieņēmusi lēmumu projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 15 gadiem. Kā skaidroja domē, aizņēmums nepieciešams operatīvo naudas līdzekļu nodrošināšanai 10,5 miljonu eiro apmērā, kas tiks atgūti pēc projekta realizācijas līdz 2019.gadam, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 2,65 miljonu eiro apmērā.

Ēkas būvniecību plānots sākt janvāra beigās vai februāra sākumā. Būvniecības konkursā uzvarējušās apvienības Merks – Ostas celtnieks piedāvātā būvdarbu līgumcena ir 25 630 451 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ieskaitot PVN 21% apmērā, ēkas būvniecība kopumā izmaksās aptuveni 31 miljonu eiro. Būvuzraudzību objektā veiks SIA Firma L4 par 394 024 eiro bez PVN.

No kopējām projekta izmaksām 15 miljonus eiro tiks segti no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma, savukārt no darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība tiks novirzīti 10,9 miljoni eiro Eiropas Savienības un valsts finansējuma. Valsts budžetā mūzikas skolai ir paredzēti 4,5 miljoni eiro tuvākajiem trim gadiem, savukārt pārējo nepieciešamo finansējumu nodrošinās Ventspils pašvaldība.

Ventspils Mūzikas vidusskola ir lielākā Kultūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde ārpus Rīgas un skolai nav savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu jau kopš 2014.gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību bīstamā stāvoklī esošajās ēkās. Kopš tā laika mācību process tiek organizēts vairākās pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā. Šo problēmu plānots atrisināt, tuvāko divu gadu laikā Ventspils Lielā laukuma dienvidu daļā uzbūvējot jaunu mūzikas skolas ēku ar koncertzāles funkciju. Īstenojot šo projektu, uz jaunajām telpām pārcelsies visi 500 audzēkņi un 100 pedagogi.