Pabeigta Ances muižas atjaunošana, darbu izmaksas teju 200 000 eiro

767

Piesaistot līdzfinansējumu un īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atbalstam projektu, noslēgušies Ances muižas atjaunošanas darbi, kuri kopumā izmaksāja teju 200 000 eiro, informēja Ventspils novada pašvaldībā.

ELFLA līdzfinansēta projekta Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā laikā tika atjaunota skaistā Ances muiža. Atjaunošanas darbu laikā tika uzlabots Ances muižas vizuālais izskats un pieejamība gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristu uzņemšanai: apkārt muižai ierīkots bruģakmens celiņš, ziemeļu gala telpās pašu līdzekļiem ierīkotas nodarbību telpas, kanalizācija un ūdensvads, nomainīti daļa no ēkas logiem un durvīm, kā arī veikti citi uzlabojumi.

Būvdarbus objektā veica SIA Samrode. Kopējās izmaksas veidoja 199 342,32 eiro, no kuriem 45 000 eiro ir ELFLA līdzfinansējums, bet 154 342,32 eiro – Ventspils novada pašvaldības līdzekļi.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ances muižas publicitātes foto