Būvdarbu ietvaros tika izbūvēts jauns apvienotais gājēju un velo celiņš 460 m garumā Talsu ielā no Dzintaru ielas līdz Tārgales ielai, esošās ietves vietā tika uzstādītas divas atkritumu urnas un viens soliņš, kā arī ierīkots zāliens un apstādījumi. Būvdarbu rezultātā jaunais veloceliņš tika sasaistīts ar esošo veloceliņa tīklu, tādējādi nodrošinot veloceliņu visā Talsu ielas garumā.

Reizē ar veloceliņa izbūvi tika veikta Sadales tīkls maģistrālā elektrokabeļu izbūve, kas turpmāk paaugstinās energodrošību Pārventā. Maģistrālā elektrokabeļu izbūves darbus veica SIA Volts 1.

Šobrīd Ventspils veloceliņu kopgarums jau sastāda vairāk kā 54 km.

Veloceliņu izbūve pēdējos gados veicinājusi velotūrisma attīstību, papildinājusi un uzlabojusi pilsētas infrastruktūras vidi, veicinājusi drošu velobraucēju pārvietošanos un uzlabojusi pilsētas apskates vietu pieejamību, radot pievienoto vērtību pilsētas tūrisma piedāvājumam kopumā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Komunālā pārvalde