Pansionātā Selga un aprūpējamo dzīvesvietās uzstādīs viedos sensorus

1454

Ventspils pansionātā Selga un atsevišķu aprūpējamo personu dzīvesvietās plānots uzstādīt viedos sensorus, kas ļaus operatīvi sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri pēkšņi nonākuši bezpalīdzīgā situācijā. Lai varētu īstenot šo ieceri, Ventspils dome piektdien, 29.jūlijā, nolēma atbalstīt pašvaldības iestādes Ventspils Digitālais centrs dalību projektu konkursā.

Īstenojot projektu Viedo risinājumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ļaužu aprūpē, plānots paplašināt Ventspils Digitālā centra izstrādāto viedo sensoru tīklu, ar tiem aprīkojot sociālās aprūpes namu Selga, kā arī uzstādot tos dzīvesvietās tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, taču nevēlas dzīvot sociālās aprūpes namā.

Sensoru tīkls nodrošinās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem operatīvu palīdzību, piemēram, kritiena, ilgstošas nekustīgas pozas u.c. gadījumos, kad cilvēks pēkšņi nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī. No sensoriem automātiski tiks nosūtīts trauksmes paziņojums sociālā nama personālam vai tuviniekiem. Trauksmes signālu gadījumos, kad ir nepieciešama palīdzība, varēs nosūtīt arī pati persona, kas nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī.

Projekta galvenais partneris būs Klaipēdas Universitāte. Tā īstenošanā sadarbosies Ventspils Digitālais centrs kopā ar Ventspils Sociālo dienestu un Klaipēdas pilsētas sociālās aprūpes namu.

Lai īstenotu šo projektu, nepieciešami 941 176 eiro, no kuriem Ventspils Digitālā centra un Sociālā dienesta budžeta daļa ir 412 000 eiro. Plānots, ka 85% no projekta izmaksām segtu Eiropas Savienība, bet 5% būtu valsts finansējums. Projektu plānots realizēt divu gadu laikā.

Ventspils pilsētas dome šodien nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu konkursa aktivitātē uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti. Šī aktivitāte paredz pakalpojumu un aprīkojuma uzlabošanu un attīstību attiecībā uz sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām.