Vismazāk darbam laiku velta uzņēmēji Kurzemē

1374
Autors: SXC
Autors: SXC

Visgarākā darba diena ir Latgales uzņēmējiem, kuri vidēji dienā strādā deviņas stundas un sešas minūtes. Turklāt katrs otrais Latvijas uzņēmējs ir atzinis, ka strādā arī brīvdienās, savukārt vismazāk darbam laiku velta uzņēmēji Kurzemē, liecina bankas Citadele ceturkšņa pētījums Citadele Index, ko banka veic, lai sekotu līdzi uzņēmēju noskaņojumam un ekonomikas attīstības prognozei.

Pēc Latgales uzņēmējiem nākamie uzcītīgākie ir zemgalieši, kuri vidēji darbā pavada astoņas stundas un 47 minūtes. Vidzemes uzņēmēju darba diena ir vidēji astoņas stundas un 26 minūtes gara, Pierīgas uzņēmēja – astoņas stundas un 11 minūtes, Rīgas uzņēmēja – astoņas stundas. Savukārt vismazāk darbam laiku velta uzņēmēji Kurzemē – septiņas stundas un 49 minūtes. Kopumā Latvijā vidējais laiks, ko uzņēmējs velta darbam, ir astoņas stundas un 32 minūtes.

Salīdzinot pa nozarēm, visgarākā darba diena ir būvniecībā strādājošajiem – 53% aptaujāto būvnieku atzinuši, ka darba dienā strādā vairāk nekā astoņas stundas. Savukārt visīsākā darba diena ir pakalpojumu sniedzējiem, kas atzinuši, ka darbā pavada vidēji 7,5 stundas dienā.

Pētījums liecina, ka Latvijas uzņēmēji bieži darbam velta arī laiku brīvdienās. 45% uzņēmēju atzina, ka pēdējā mēneša laikā ir strādājuši līdz pat četrām brīvdienām, savukārt gandrīz katrs desmitais atzina, ka ir strādājuši visas astoņas mēneša brīvdienas. Visbiežāk brīvdienās strādā uzņēmēji Vidzemē un Zemgalē – katrā 64% uzņēmēju. Visretāk laiku darbam brīvdienās atvēl Kurzemes uzņēmēji – 54%.

Pakalpojumu sniedzēji visbiežāk atzinuši, ka sanāk strādāt brīvdienās, tā saka 62% uzņēmēju, kas pārstāv pakalpojumu nozari. Savukārt būvniecības, ražošanas un tirdzniecības nozarēs brīvdienās darbam laiku velta attiecīgi 58%, 56% un 50% uzņēmēju.