Par 0,59 mlj. eiro modernizēs Ventspils radiosakaru sistēmas

1439

Ventspils Digitālā centra, kas ir pilsētas pašvaldības iestāde, projekts iekļuvis starp tiem, kas saņēmis Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014-2020 atbalstu. Tas paredz par nepilniem 0,59 miljoniem eiro modernizēt Ventspils radiosakaru sistēmas drošības nodrošināšanai pilsētā.

Kā skaidroja pašvaldībā, projekts tika izvēlēts sīvā konkurencē, jo no 158 iesniegtajiem projektiem atbalstu saņēma tikai 41 projekts.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Lietuvas Baltijas jūras piekrastei piegulošo pašvaldību civilo drošību, tā ietvaros tiks organizētas plaša mēroga piekrastes glābēju mācības, kā arī izveidoti informatīvie stendi ar norādēm, kā rīkoties ārkārtas situācijās, piemēram, ja slīkst cilvēks.

Papildus tam Ventspils pilsētas pašvaldība iegādāsies modernu radiosakaru sistēmu, TETRA rācijas, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām. Tā kā jaunā radiosakaru sistēma nodrošinās pilnu atbilstību ES operatīvo dienestu radiosakaru standartiem, sistēmu varēs izmantot arī citas pašvaldības policijas daļas, lai nodrošinātu saziņu starp operatīvajiem dienestiem gan valsts, gan pārrobežu mērogā.

Projekta kopējais apjoms ir 589 337 eiro, no tā Ventspils pilsētas pašvaldības budžets ir 171 609 eiro. 85% izmaksas sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts finansējums, bet 10% – Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018.gada beigām.