Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu, maksa par karstā ūdens sagatavošanu mainās divas reizes gadā, atbilstoši ziemas un vasaras sezonai. 

Vasaras sezonā, kas sākas 1. maijā un ilgst līdz  30. septembrim, aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir noteikts  0,047 MWh/m3. Līdz ar to maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu, atbilstoši siltumenerģijas tarifam 54,90 EUR/ /MWh, ir 2,58 EUR + PVN, kas ir nedaudz lētāk nekā ziemas sezonā.

Tāpat Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”  lūdz pievērst uzmanību, ka centralizētai apkures sistēmai pieslēgtajām ēkām, kurās ir izbūvēta cirkulācija, siltumenerģija vasaras mēnešos tiek izlietota arī karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, lai uzturētu vienmērīgu ūdens temperatūru ēkas stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados un dvieļu žāvētājos. 

25.05.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay