Ventspils pilsētas dome, ņemot vērā silto laiku un cilvēku vēlmi atveldzēties pilsētas ūdeņos, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR atkārtoti veikusi ventspilnieku iecienītāko atpūtas vietu kontroli un testēja peldūdens kvalitāti šajā vietās.

Peldūdens paraugi paņemti peldvietas Gāliņciemā Ābolu ielas galā un Ventā Graudu ielas galā.

Peldūdeņu mikrobioloģiskā piesārņojuma novērtēšanas metodes balstās uz fekālā piesārņojuma indikatororganismu noteikšanu. Šādi indikatororganismi ir zarnu nūjiņas (Escherichia coli jeb E.coli ) un zarnu enterokoki. Šīs indikatoru baktērijas ir dabiski zarnu mikrofloras elementi, kas vidē nonāk ar fekālijām, un normālos apstākļos saskare ar tām nerada draudus veselībai. Pēc to daudzuma ūdenī, veicot ūdens paraugu mikrobioloģiskās analīzes laboratorijā, tiek spriests, cik liels ir risks, ka konstatētais fekālais piesārņojums var saturēt arī kuņģa un zarnu trakta slimību izraisītājus patogēnos mikroorganismus.

Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteikti šo indikatororganismu robežlielumi – koloniju veidojošās vienības 100 ml ūdens. Paņemtajos paraugos zarnu nūjiņu (Escherichia coli jeb E.coli) rādītājs svārstījās no 28 KVV/100ml Ābolu ielas galā  līdz 36 KVV/100ml Ventā Graudu ielas galā, bet zarnu enterokoku skaits – no 5 KVV/100ml Ābolu ielas atpūtas vietā līdz 17 KVV/100ml Ventā Graudu ielas galā.  Tas atbilsts  izcilai peldūdens kvalitātei.

Pārbaudītās peldvietas nav oficiālas peldvietas, līdz ar to katrs peldētājs pats uzņemas atbildību par savu drošību un peldēšanās nekaitīgumu veselībai. Pieturoties siltajam laikam,   peldūdeņus analizēs atkārtoti un noteiks arī citus rādītājus.

Ventspilī ir trīs oficiālās peldvietas – Ventspils pilsētas pludmale, Staldzenes pludmale un Būšnieku ezera peldvieta, kurās atbilstoši peldvietu monitoringa kalendārajam plānam peldūdens kvalitāti reizi mēnesī pārbauda Veselības inspekcija.  Ventspils pilsētas pludmalē, kuru rotā Zilais karogs, pašvaldība veic ūdens analīzes katru nedēļu un rezultāti pieejami pludmales stendā un portālā šeit.

 

21.07.2021. / Autors: Vides uzraudzības nodaļa / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs