Turpinoties karstam un sausam laikam, situācija mežos paliek arvien kritiskāka un ugunsbīstamība palielinās. Pat vismazākā dzirkstele var izraisīt plaša apmēra meža ugunsgrēku, radot draudus iedzīvotāju veselībai un dzīvībai.

Ugunsbīstamība mežā šobrīd ir ļoti augsta, tādēļ Valsts meža dienests (VMD) aicina iedzīvotājus neiet uz mežu, nekurināt ugunskurus pat arī tam paredzētās vietās, atrodoties mežā, nesmēķēt, nebraukt ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem, neveikt citas darbības, kas var izraisīt meža aizdegšanos.

«Lai arī ir sākusies ogu un sēņu sezona, kā arī ir atvaļinājumu laiks, un daudzi labprāt dodas pārgājienos un pastaigās pa mežu, ikvienam jāapzinās situācijas bīstamība. Mežs ir sauss, un risks izcelties ugunsgrēkam ir ārkārtīgi augsts,» situācijas bīstamību uzsver Zigmunds Jaunķiķis, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks.

Meža ugunsgrēki ne vien apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību, bet nodara kaitējumu videi un rada lielus zaudējumus meža īpašniekiem.

Līdzšinējā statistika rāda, ka visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls joprojām ir cilvēku apzināta, neapzināta vai neuzmanīga rīcība ar uguni.

Šogad Kolkā izdega 1,4 ha meža, ugunsgrēka izcelšanās iemesls bija bojāta automašīna, atzīmē VMD.

Ļoti bieži meža aizdegšanās iemesls ir līdz galam nenodzēsts ugunskurs, piemēram, pirms dažiem gadiem Kurzemē nakts laikā pie Usmas ezera izcēlās meža ugunsgrēks no makšķernieku nenodzēsta ugunskura, kura rezultātā izdega mežs 9,6 ha platībā.

Savukārt pērn pie Melnezera no atpūtnieku atstāta nenodzēsta ugunskura izcēlās ugunsgrēks, un izdega 0,6 ha meža. Tajā pašā dienā Garkalnē dabas liegumā Buļļezers nodega 140 gadu veca priežu audze, arī šeit ugunsgrēks izcēlās no atpūtnieku atstāta nenodzēsta ugunskura.

VMD atgādina, dodoties projām, ugunskura vieta jānodzēš ar ūdeni, smiltīm vai smalku granti, un atstāt to drīkst tikai tad, kad ugunskurs vairs pilnīgi nemaz nekūp.

Pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un pēc iespējas precīzāk jānorāda notikuma vietu!

Šogad VMD reģistrējis 301 meža ugunsgrēku, uguns skārusi 274,6 ha lielu platību, t.sk. jaunaudzes 113,8 ha.

VMD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

 

19.07.2021. / Autors: BNN / Foto: Pixabay