Pie Ventas un Būšnieku ezera veidos jaunas laivu nolaišanas vietas

1319

Ventspilī, Ventas un Būšnieku ezera krastos, plānots izveidot jaunas laivu nolaišanas vietas. Ventspils dome šonedēļ nolēma atbalstīt Ventspils Pašvaldības policijas dalību projektu konkursā, iesniedzot projektu, kura viens no mērķiem ir efektīvāka maluzvejniecības apkarošana.

Projekta mērķis ir veicināt piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu, nodrošinot Ventspils pilsētas teritorijā esošo iekšējo un jūras piekrastes ūdens akvatorijas uzraudzību, aizsardzību un maluzvejniecības apkarošanu, kā arī nodrošināt drošu un sakārtotu vidi atpūtai uz ūdeņiem, veicinot tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu. Projekta apstiprināšanas gadījumā pilsēta iegūs jaunas laivu nolaišanas vietas Ventas upes un Būšnieku ezera krastos, kuras būs iespējams izmantot katram pilsētas iedzīvotājam un viesim, skaidroja pašvaldībā.

Projekta pieteikumu plānots iesniegt biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija atklāta projektu iesniegumu konkursa otrajā kārtā, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam aktivitātē.

Ja projekts tiks atbalstīts, to plānots realizēt 2017. un 2018.gadā. Tā kopējās izmaksas plānotas 191 000 eiro apmērā, no kuriem 90% tiktu līdzfinansēti no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda budžeta. Projekta iesniegums jāiesniedz līdz 15.augustam.