Ventspils Tehnikums 2020./2021. mācību gadā piedāvā personām ar iegūtu vidējo izglītību apgūt profesionālās vidējās izglītības programmas, kuru mācību ilgums ir 1,5 gadi. Mācības ir plānotas īstenot klātienē, un 60% no mācību procesa īstenosim attālināti. Līdz ar to, apgūstot kādu no profesionālās vidējās izglītības programmām, ir iespēja apvienot mācības ar darbu. Programmu beidzot, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību.Šajā mācību gadā piedāvājam apgūt šādas profesionālās vidējās izglītības programmas:

  • Programmēšanas tehniķis (IKT);
  • Mašīnbūves tehniķis (Inženiermehānika);
  • Inženierkomunikāciju tehniķis ( Ūdens, siltuma un gāzes tehnoloģijas);
  • Restorāna pavārs (Ēdināšanas pakalpojumi);
  • Komercdarbinieks – specializācija iepirkumu speciālists.

Profesiju apgūšanai nav noteikts vecuma ierobežojums, mācību programmas tiek apgūtas par valsts budžeta līdzekļiem ar iespēju saņemt ikmēneša stipendiju no 10.00 līdz 150.00 EUR.Šādu profesionālās vidējās izglītības programmu piedāvājums izveidots, lai strādājošiem būtu iespēja apgūt jaunu profesiju, kas ir pieprasīta darba tirgū, kā arī uzņēmējiem ir iespēja motivēt savus darbiniekus turpmākai profesionālai izaugsmei.

Darba tirgū esošiem darbiniekiem ir iespēja atzīt savas profesionālās prasmes ārpus formālās izglītības atzīšanas sistēmā, kas nozīmē iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas saistīta ar interesenta profesionālo darbu, nokārtojot pārbaudes eksāmenu. Šādu procesu piedāvājam visās Ventspils Tehnikuma īstenojamās profesionālās vidējās un arodizglītības programmās.Mācībām uz valsts budžeta finansētajām vietām dokumentu pieņemšana ir līdz 31. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz augusta beigām.

Dokumentus tiešsaistē pieņemam mājaslapā – https://ventspilstehnikums.lv/ vai sūtot uz e-pastu uznemsana@ventspilstehnikums.lv, kā arī klātienē katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 15:00, 124. kabinetā, Ventspilī, Saules ielā 15, LV-3601.

30.07.2020. / Autors: Ventspils Tehnikums / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs