Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība nolēmusi vēl tikai šogad turpināt kopt piekrastes joslu, kas pieder valstij un atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārvaldības teritorijās. Turpmāk tā vairs neturpinās līdzšinējo kārtību, norāda Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Gunta Klismeta.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības valde, izskatot jautājumu par jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu 2019. gada vasaras sezonā, nolēma, ka, izrādot pretimnākšanu Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) un ņemot vērā tās pieejamos pamatbudžeta finanšu līdzekļus, pašvaldības vēl vienu gadu gādās par atkritumu vākšanu DAP turējumā esošajās jūras piekrastes joslas teritorijās, tomēr turpmāk par īpašumu apsaimniekošanu būs jārūpējas pašai Dabas aizsardzības pārvaldei. Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība aicinās Dabas aizsardzības pārvaldi vērsties katrā pašvaldībā, lai noslēgtu līgumu ar pašvaldību par pārvaldes turējumā esošo teritoriju apsaimniekošanu.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu, kas stājās spēkā 2015. gadā, vietējā pašvaldība gādā par tās valdījumā esošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību, kuras valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija.

Savukārt par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos, nacionālo parku dabas lieguma vai ainavu aizsardzības zonā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tai pēc likuma piekrītošās piekrastes daļas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir nodevusi pārvaldīšanai Dabas aizsardzības pārvaldei.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA