No šī gada 1. septembra pedagogu zemākā mēneša darba algas likme ir noteikta 830 eiro apmērā, savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem – 872 eiro par likmi. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos, kas otrdien tika apstiprināti valdībā.

Kā uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, darba samaksas pieaugums nepieciešams gan pedagoga konkurētspējas paaugstināšanai un jauno pedagogu piesaistīšanai, gan augsti kvalificētu pedagogu motivēšanai palikt strādāt izglītības sistēmā, taču primāri šis ir vitāli svarīgs solis visai izglītības nozarei kopumā, lai turpinātu veiksmīgi sāktās iestrādnes jaunā satura ieviešanā (Skola2030) un daudzu citu aktivitāšu īstenošanā.

Pedagogu darba samaksa pēdējo gadu laikā tiek paaugstināta saskaņā ar indikatīvo pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Grafiks paredz, ka no šā gada 1.septembra  pedagogu zemākā mēneša darba algas likme tiek palielināta no 790 līdz 830 eiro, un tam nepieciešamais finansējums ir iekļauts 2021. gadam un turpmākajiem gadiem apstiprinātajā valsts pamatbudžeta izdevumu bāzē.

Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākās darba algas paaugstinājums no 2021. gada septembra ir straujāks, sasniedzot 872 eiro par likmi. Nodrošinot 10,4% palielinājumu, tiks mazināta nevienlīdzība darba samaksā starp pirmskolas izglītības skolotāju darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu skolotājiem.

06.07.2021 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com