Plāno pārbūvēt grants ceļus visos Ventspils novada pagastos

1178
Autors: Evita Trifanova/LETA
Autors: Evita Trifanova/LETA

Ventspils novadā sākusies pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma pārbūve. Pārbūvi paredzēts veikt visos pagastos.

Pirmajā objektā darbi, kurus veic SIA Venta–1, Ances pagastā sākās 2.septembrī. Ceļu A-30 Jaundobēji–Rinda piecu kilometru garumā pārbūvēs līdz 7.jūlijam.

Piltenes pagastā paredzēts pārbūvēt četrus ceļa posmus. Būvdarbus veiks SIA Ostas celtnieks, būvuzraudzību – SIA BaltLine Globe. Pārbūvi Piltenes pagastā iecerēts uzsākt 1.februārī, pabeigt 29.septembrī.

SIA Austrumi uzticēts izstrādāt būvprojektus grants ceļu pārbūvei Jūrkalnē, Zlēkās, Ugālē, Popē un Usmā, SIA ETNA projekti veic būvprojektu izstrādi objektiem Užavā, Tārgalē un Vārve, savukārt SIA JOE – Zirās un Puzē.

Objektu pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Nosakot, kuri ceļa posmi tiks pārbūvēti, Ventspils pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti gada sākumā apmeklēja visus pagastus un tikās ar uzņēmējiem, kuri izteica savu viedokli par to, kuri grants ceļu posmi būtu pārbūvējami.

Ventspils novada pašvaldībai maksimāli pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir 2,66 miljoni eiro. Pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 295 555,56 eiro.