Arī šogad Valsts policija sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centra pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā veiks pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu, ziņo Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.

Kā arī centralizēto eksāmenu uzdevumos būs iestrādāti papildus drošības elementi, kas to «nopludināšanas» gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju. Valsts policija atgādina, ka par centralizēto eksāmenu darbu satura izpaušanu pirms to norises laika ir paredzēta kriminālatbildība.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir nodrošinājis, ka centralizēto eksāmenu uzdevumos ir iestrādātas īpašas zīmes, kas gadījumos, ja tiek konstatēta šo eksāmenu fotogrāfiju vai kopiju izplatīšana, ļaus ātrāk noskaidrot šo darbu izcelsmes avotus. Savukārt, lai jau savlaicīgi novērstu šo eksāmenu prettiesisku izplatīšanu, Valsts policija kopā ar VISC pārstāvjiem izlases kārtībā eksāmenu dienu rītos apmeklēs dažādas Latvijas izglītības iestādes, lai pārbaudītu, kā tiek ievērotas prasības par eksāmenu darbu drošu uzglabāšanu un kā tiek ievērots aizliegums eksāmenu darbu aploksnes atvērt pirms noteiktā laika.

Pirms ierašanās izglītības iestādēs, to pārstāvji netiks brīdināti.

Tāpat tiks veikts arī interneta resursu monitorings, lai nekavējoties reaģētu uz iespējamo eksāmenu darbu prettiesisku izplatīšanu. Nepieciešamības gadījumā tiks lemts par eksāmenu darbu rezerves variantu izplatīšanu.

Valsts policija atgādina, ka par centralizēto eksāmenu darbu satura izpaušanu pirms to norises laika ir paredzēta kriminālatbildība. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka pat gadījumos, kad eksāmenu darbu satura izplatīšanai tiek izmantotas modernās komunikācijas tehnoloģijas (piemēram, dažādas ziņapmaiņas lietotnes, tostarp WhatsApp), noziedzīgā nodarījuma izdarītājus ir iespējams identificēt un saukt pie kriminālatbildības.

2017.gadā par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret konkrētām personām tika nodoti divi kriminālprocesi; 2018.gadā – viens kriminālprocess; 2019.gadā – četri kriminālprocesi. Savukārt 2020.gadā eksāmenu darbu satura prettiesiska izpaušana netika konstatēta.

Par Krimināllikuma 200.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu personas var tikt sodītas gan ar brīvības atņemšanu, gan piespiedu darbu, gan soda naudu.

Valsts policija atgādina, ka visos šādos gadījumos personas pēc tam uzskatāmas par krimināli sodītām, kas var nozīmīgi ietekmēt personu reputāciju un tālākās karjeras iespējas.

Valsts policija un VISC aicina eksāmenu darbu organizēšanā un uzraudzībā iesaistītās personas izturēties pret uzticētajiem darba pienākumiem ar augstu atbildības sajūtu. Savukārt gadījumos, kad kādas personas rīcībā nonāk ziņas par gatavošanos veikt vai jau veiktu eksāmenu darbu satura prettiesisku iegūšanu un izpaušanu, aicinām nekavējoties ziņot par to Valsts policijai, zvanot uz tālruņa numuru 67208056 vai 110!

 

10.05.2021. / Autors: BNN / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs