Ceturtdien, 30. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos, kas nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspilī, precizējot bioloģisko un citu dalīti vācamo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību pilsētā.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību katra pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nosaka ar saistošajiem noteikumiem, Ventspilī tā noteikta 2021. gada 28. oktobra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

Neskatoties uz to, ka saistošie noteikumi izstrādāti un apstiprināti salīdzinoši nesen, 2021. gada nogalē, normatīvajos aktos, kas regulē  atkritumu apsaimniekošanas nozari, noteiktas jaunas prasības attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā rezultātā jāveic grozījumi arī pašvaldību saistošajos noteikumos.

Grozījumi galvenokārt precizē bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību pilsētā, nosakot, kurām patērētāju grupām iesaiste bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā ir obligāta un kāds ir šo atkritumu minimālais izvešanas biežums. Vienlaikus tiek precizēta arī citu dalīti vācamo sadzīves atkritumu (papīrs, plastmasas, metāla iepakojuma un stikla iepakojuma) apsaimniekošanas kārtība pilsētā un šo atkritumu apsaimniekošanā izmantojamā infrastruktūra.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos iedzīvotāji varēs iepazīties plašsaziņas līdzekļos pēc tam, kad tie būs saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

 

3.06.2024. / Autors: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” / Foto: PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”