Preču ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājies par 2,4%

1364

Šā gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 2,4%, preču eksporta vērtībai samazinoties par 3,1% un importa vērtībai – par 1,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 815 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 984 miljoniem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,3% (2016.gada maijā – 45,6%).

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (19,0%), Igaunija (12,7%), Vācija (6,9%) un Zviedrija (6,8%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,5), Vācija (12,6%), Polija (11,7%) un Igaunija (7,7%).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 7,9%, bet importā – 7,1%.

Dzelzs un tērauda izstrādājumu eksporta kāpumu ietekmēja metinātu dzelzs un tērauda cauruļvadu, cauruļu un dobto profilu ar neapaļu šķērsgriezumu eksporta pieaugums par 0,6 miljoni eiro jeb 33,0%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģēta tērauda stieņu eksportam par 10,1 miljoniem eiro jeb 88,6%.

Sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa palielināšanos ietekmēja vieglo automobiļu importa pieaugums par 8,7 miljoni eiro jeb 26,4%. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dzelzs un neleģēta tērauda pusfabrikātu importa kritums par 6,9 miljoni eiro jeb 98,5%.