Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (SPRK) 9. martā apstiprināja pašvaldības SIA „Ventspils siltums” jauno siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā 10. aprīlī.

Atbilstoši SPRK lēmumam jaunais tarifs pieaugs par 62%, sasniedzot 89 EUR/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

Apstiprinātais gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa – 68,46 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa – 19,61 EURMWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 0,93 EUR/MWh.

Regulators, izvērtējot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” iesniegto tarifa projektu un tarifa veidojošo izmaksu pamatojumu, apliecina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma izmaksas.

Vienlaikus SPRK piešķīrusi uzņēmumam “Ventspils siltums” atļauju turpmāk noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu patstāvīgi.

Tas nozīmē, ka uzņēmums “Ventspils siltums” operatīvi reaģējot varēs pats veikt tarifa izmaiņas, ja mainīsies kurināmā cena un tā būs zemāka nekā atbilstošā cena jau piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā, kā arī gadījumā, ja kurināmā cena ietekmēs siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, radot vismaz 0,5 EUR ietekmi uz gala tarifu.

Bez tam, uzņēmums “Ventspils siltums” varēs veikt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņas, ja iepriekšējā finanšu gadā būs radušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi noteiktām izmaksu pozīcijām, pieskaitot siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifam neparedzēto ieņēmumu komponenti.

Jau ziņots, ka pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauno siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifa projektu  iesniedza 2022. gada 31. oktobrī.

Pašreizējais siltumenerģijas tarifs 54,90 EUR/MWh stājās spēkā 2017. gada martā un līdz pat šim brīdim bijis nemainīgs. Savukārt kopš 2013. gada, kad tika īstenota pilsētas abu katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcija, siltumenerģijas tarifs Ventspilī pakāpeniski samazinājies par vairāk nekā 13%.

Neskatoties uz to, ka Ventspilī 10. aprīlī stāsies spēkā jauns siltumenerģijas tarifs 89 EUR/MWh, tas joprojām būs viens no zemākajiem starp Latvijas lielākajām pilsētām. Turklāt, Ventspils mājsaimniecības aprīlī varēs saņemt valsts finansiālo atbalstu centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Tas nozīmē, ka līdz 30. aprīlim mājsaimniecībām automātiski tiks piešķirta 50% kompensācija tai tarifa starpības daļai, kas pārsniedz 68 EUR. Līdz ar to ventspilniekiem gala tarifs ar valsts atbalstu aprīlī būs 78,50 EUR/MWh +12% PVN.

 

13.03.2023. / Autors: PSIA „Ventspils siltums” / Foto: PSIA „Ventspils siltums”