Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka namīpašniekiem, kuru īpašumos ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas jeb individuālās kanalizācijas sistēmas, kas nav pieslēgtas centralizētajam kanalizācijas tīklam, jānodrošina, lai tās būtu reģistrētas, regulāri iztukšotas un atbilstoši apsaimniekotas. Savukārt joprojām nereģistrēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz šā gada 31. decembrim ir pienākums izveidot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja tas tehniski ir iespējams.

Jau teju divus gadus ir spēkā prasība, ka visām decentralizētām kanalizācijas sistēmām ir jābūt reģistrētām. Šādu kārtību nosaka gan Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, gan Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” Ventspilī reģistru sāka veidot un uzturēt jau 2019. gadā un šobrīd Ventspilī no 345 decentralizētām kanalizācijas sistēmām reģistrētas 312. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par to, kādas lokālās sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dod iespēju pārliecināties, vai sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Kanalizācijas sistēmas, kas ir sliktā stāvoklī vai netiek atbilstoši apsaimniekotas, rada vides piesārņojuma risku.

Nereģistrētām sistēmām jāpieslēdzas centralizētajiem tīkliem

Ja sistēma līdz noteiktajam termiņam nav tikusi iekļauta reģistrā un joprojām neatbilst normatīvo aktu prasībām, un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, tad šādas kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir līdz 2023. gada 31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka visdrošākais, ērtākais risinājums un ilgtermiņā izdevīgākais risinājums  ir pieslēgums centralizētajiem tīklam. Izvēloties centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, nav jāuztraucas ne par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, ne iekārtu remontu.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”  aicina namīpašniekus, kuri joprojām nav reģistrējuši savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, steidzami sazināties ar uzņēmuma Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv! Namīpašnieki, kuri ir jau reģistrējuši savas kanalizācijas sistēmas, aicināti regulāri parūpēties par notekūdeņu izvešanu!

Svarīgi par DKS apsaimniekošanu

Par īpašumā esošās decentralizētā kanalizācijas sistēmas atbilstību vides aizsardzības prasībām ir atbildīgs tās saimnieks, kuram ir jānodrošina arī regulāra notekūdeņu izvešana.

Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest tikai tāds asenizators, kas pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies pašvaldības reģistrā. Aktuālā informācija par reģistrētajiem asenizatoriem pieejama portālā www.ventspils.lv. Tāpat jāņem vērā, ka divus gadus ir jāuzglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā jābūt iekļautai informācijai par adresi, savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu saņemšanas datumu un asenizatora rekvizītiem.

 

8.11.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”