Sabiedriskajos darbos Ventspilī ik mēnesi iesaistīs 28 bezdarbniekus

1312

Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Ventspilī ik mēnesi iesaistīs 28 ilgstošos bezdarbniekus.

NVA katru mēnesi finansēs 28 darba vietas, kas ir par astoņām darba vietām mēnesī vairāk nekā 2016.gadā. Viens bezdarbnieks pasākumā var piedalīties ne ilgāk kā četrus mēnešus. Par nostrādātu mēnesi bezdarbnieks atlīdzībā saņem 150 eiro no NVA.

Starp Ventspils pilsētas domi un NVA parakstītais līgums paredz, ka šogad darba vietas tiks izveidotas vairākās pašvaldības iestādēs – Komunālajā pārvaldē, sociālajā dienestā, Ventspils muzejā, izglītības pārvaldē un Ventspils kultūras centrā, kā arī nodibinājumā Ventspils slimnīcas atbalsta fonds.

Pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vismaz sešus mēnešus reģistrēti NVA, vai arī ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši. Pieteikties dalībai pasākumā iespējams NVA Ventspils filiālē.

2016.gadā NVA organizētajā nodarbinātības pasākumā piedalījās 82 Ventspils iedzīvotāji. Četri no pasākuma dalībniekiem pēc tam iekārtojās pastāvīgā darbā pie saviem darba devējiem.