Ventspils Sociālais dienests informē, ka pieteikšanās Ventspils pilsētas pašvaldības organizētajā nodarbinātības programmā skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem tiek uzsākta no 17. maija. Pieteikuma anketu varēs aizpildīt elektroniski mājas lapā labklajiba.ventspils.lv.

Ventspils pilsētas pašvaldības organizētā nodarbinātības programma tiek piedāvāta Ventspils pilsētā deklarētiem skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri 2020./2021. mācību gadā  iegūst izglītību vispārējās, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestādē no šādām sociāli mazaizsargātām ģimenēm:

  • bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • bērniem no ģimenēm, kurām ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
  • bērniem, kuriem ar skolas direktora rīkojumu ir piešķirtas brīvpusdienas;
  • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
  • bērniem no daudzbērnu ģimenēm;
  • bērniem, kuriem izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma.

Ja darba devēju izveidotās darbavietas pārsniegs iepriekšminēto bērnu pieteikumus uz tām, tad brīvās darbavietas tiks piedāvātas:

  • bērniem, kuriem vismaz viens no vecākiem ir pensionārs vai persona ar invaliditāti;
  • bērniem, kuri 2020./2021. mācību gadā ir bijuši pilsētas vai valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti.

Ventspils pilsētas dome darba devējiem nodrošina finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100 % apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes.

Izglītojamo vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem iesaistās vasaras īslaicīgajā nodarbinātībā, varēs pieteikties elektroniski mājas lapā http://labklajiba.ventspils.lv no 17. maija.

 

17.05.2021. / Autors: Ventspils Sociālais dienests  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs