14.jūnijā plānots sākt Ventas tilta seguma atjaunošanas būvdarbus. Darbi tiek plānoti tā, lai tiltu satiksmei pilnībā nebūtu jāslēdz. Ventspils brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgi sekot ceļu satiksmes norādēm par ierobežojumiem.

Būvdarbu laikā satiksmei abos virzienos pamīšus tiks atstātas divas no četrām tilta joslām. Pirmajā būvdarbu etapā būs slēgtas brauktuves abas joslas virzienā uz Rīgas pusi. Visus darbus plānots pabeigt šī gada augustā.

Ventas tiltam plānots nofrēzēt brauktuves asfaltbetona segumu un uzlikt jaunu, atjaunot segumu uz tilta paceļamās daļas metāla konstrukcijām, nomainīt tilta deformācijas šuves, apgaismojuma gaismekļus un atjaunot tilta pacelšanas informatīvos tablo.

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “CTB”. Būvdarbu līgums noslēgts par 323 488,10 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veiks SIA “Firma L4”.

Ventas tilta seguma atjaunošanas darbu pasūtītājs ir Ventspils brīvostas pārvalde. Tas ir viens no pievedceļu atjaunošanas projekta posmiem. Ventas tilts pēc rekonstrukcijas tika atklāts 2010. gadā. Rekonstruētā tilta garums ir 281 m, platums – 19,2 m. Agrāko divu braukšanas joslu vietā rekonstrukcijas laikā tika izveidotas četras, bet abās pusēs izbūvētas ietves, no kurām viena apvienota ar veloceliņu.

Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma šobrīd vēl norit pēdējie darbi Rūpniecības ielā. Vēl šogad plānota Kaiju ielas pārbūve un piebrauktuves atjaunošana pie ostas termināļa Plostu ielā. Šobrīd uzsākti arī projektēšanas darbi, lai pārbūvētu Ostas ielu posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai.

Ventspils brīvostas pievedceļu atjaunošanas projektā līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

 

11.06.2021. / Autors: Ventspils Brīvostas pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs