Šī gada jūlija mēnesī Ventspils sociālās aprūpes nams “Selga” (SAN Selga) svinēja 50. gadu jubileju.

Atskatoties uz vēsturi, rodam interesantus faktus par to, kā viss sākās:

līdz 1945. gadam pansionāta nosaukums bija ”Ventspils pilsētas 1. nespējnieku patversme”, no 1945. g. maija savu darbību turpina ar nosaukumu «Ventspils pilsētas invalīdu nams»;

kopš 1963. gada 12. septembra invalīdu nams tiek pārdēvēts par Ventspils pilsētas pansionātu «Selga», un invalīdu palīgsaimniecība «Dampeļi» par pansionāta «Selga» palīgsaimniecību;

1971.gada 18.martā pansionāts pārceļas jaunuzceltā ēkā Pērkoņu ielā 21, kur atrodas līdz šim brīdim.

Kopējais vietu skaits tajā laikā  bija 205 iemītniekiem.

Šodien SAN “Selga” nodrošina ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kā arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu diennakts aprūpi, dzīvesvietu, audzināšanu, sociālo rehabilitāciju, medicīnisko aprūpi, psiholoģisko atbalstu.

Īslaicīgo aprūpi nodrošina personām, kuras pēc ārstniecības iestādes novērtējuma, veselības stāvokļa vai Sociālā dienesta atzinuma ir nonākušas krīzes situācijā.

SAN “Selga” savas kompetences un finanšu līdzekļu ietvaros nodrošina aprūpē ievietotās personas ar:

dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;

veļu, apģērbu, apaviem;

ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta veselības stāvokli;

medicīnisko, sociālās rehabilitācijas un integrācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam stāvoklim;

somatisko medicīnisko aprūpi un medikamentozo terapiju, fiziskās rehabilitācijas pasākumus;

kultūras pasākumiem pansionātā un ārpus tā;

klienta garīgo aprūpi, atbilstoši katra konfesionālajai piederībai.

Pašlaik SAN “Selga” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz 140 personām.

1992.gadā ēkas 4.stāvā kā atsevišķu iestādi izveido Ventspils pilsētas bērnu namu ar 40 vietām. Šodien par savām mājām bērnu namu sauc 12 bērni.

1995.gada janvārī reorganizācijas rezultātā tiek apvienots pansionāts un bērnu nams ar nosaukumu Pansionāts un bērnu nams «SELGA».

Bērnu nams ar pašvaldības atbalstu savā darbā par prioritāti izvirzījis ģimeniskas vides veidošanu iestādē. Tās pamatā – atbalstoša un labvēlīga attieksme pret ikvienu audzēkni, saliedēts, draudzīgs kolektīvs.

 

22.07.2021. / Autors: Ventspils pilsētas Sociālais dienests  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs