Trešdien, 14. jūlijā, dodoties izbraucienā ar ekskursiju kuģīti “Hercogs Jēkabs”, svinīgi tika sveiktas jaunās māsas un māsu palīgi, kas kvalifikāciju ieguvuši Ventspilī, kā arī māsas, kuras jau strādā Ventspils slimnīcā un šogad ieguvušas bakalaura grādu māszinībās.

Šogad programmu absolvēja 22 māsu palīgi un 8 māsas, kuras paaugstinājušas kvalifikāciju, pievienojušās SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kolektīvam Ventspilī, Talsos vai arī darbu turpinās citās ārstniecības iestādēs. Būtiski atzīmēt, ka vēl 8 Ventspils slimnīcas māsas šogad paaugstinājušas kvalifikāciju, dažādās mācību iestādēs iegūstot bakalaura grādu māszinībās.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā sadarbībā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu kopš 2017. gada piedāvā Ventspilī apgūt programmu “Māszinības”. Studiju ilgums ir 3 gadi, kuru laikā topošās māsas un māsu palīgi var apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, turklāt pēc studijām tiek piedāvāts darbs Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Programmas uzsākšana bija mērķtiecīgs darbs, lai māsas profesiju būtu iespējams apgūt uz vietas – Ventspilī. Medicīnas māsas ir vienlīdz pieprasītas kā Rīgā, tā reģionos, tādēļ ir būtiski personālu apmācīt uz vietas.

Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis pateicās māsām un māsu palīgiem par sabiedriski nozīmīgas profesijas izvēli, kā arī vēlēja sirdsdegsmi, cilvēcīgumu un izturību darbā! Vienlaikus J.Lācis izteica pateicību Ventspils slimnīcas speciālistiem, kas aktīvi iesaistījās māszinību programmas īstenošanā kā pasniedzēji. Ventspils slimnīcas galvenais ārsts Edijs Ilziņš, savukārt, izteica gandarījumu par jaunajām profesionālajām māsām un norādīja, ka gaidīs jaunās speciālistes darbā Ventspils slimnīcā.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pateicas Ventspils pilsētas domei par atbalstu jaunu speciālistu piesaistē, kā arī Ventspils Brīvostas pārvaldei par iespēju māsām un māsu palīgiem svinīgajā dienā doties ekskursijā ar kuģīti “Hercogs Jēkabs”.

 

16.07.2021. / Autors: SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” / Foto: SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”