Ventspilī šā gada pirmais pavasara mēnesis bijis netipiski silts, jo vidējā āra gaisa temperatūra martā sasniegusi +3,7°C. Līdz ar to šī gada marts bijis siltākais pēdējo astoņu gadu laikā.

Savukārt pēdējo 10 gadu laikā siltākie marta mēneši, kad vidējā āra gaisa temperatūra pārsniegusi +3°C robežu, bijuši vien 2014. gadā, kad temperatūra sasniedza +3,5°C, 2015. gadā temperatūrai sasniedzot +3,8°C un 2020. gadā, kad vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza +3,6°C.

Ventspilnieku kopējais patērētais siltumenerģijas apjoms aizvadītajā mēnesī sasniedzis turpat 16 681 MWh, kas attiecībā pret 2020. gada martu ir par 103 MWh jeb 0,62% vairāk. Tajā pat laikā, salīdzinot ar šā gada februāri, kad vidējā āra gaisa temperatūra sasniedza +1,6°C, kopējais siltumenerģijas patēriņš samazinājies par 3,04%.

Lai arī siltumenerģijas tarifs visiem ventspilniekiem ir vienāds, tomēr mainīgā daļa, kas ietekmē maksājuma apmēru, ir ēkas siltuma patēriņš apkures nodrošināšanai un karstā ūdens sagatavošanai. Mazāks siltumenerģijas patēriņš fiksēts tajās daudzdzīvokļu ēkās, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi. Kopumā no 248 daudzdzīvokļu ēkām, kurām aprēķinu par patērēto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai veic uzņēmums “Ventspils siltums”, aizvadītajā mēnesī viszemākās izmaksas par 1m2 apkurināmo platību bijušas 37 mājās, kur maksa bijusi robežās no 0,59 EUR/m2 līdz 1,00 EUR/m2. Savukārt vislielākā maksa par apkuri, kas pārsniegusi 2 EUR/m2, bijusi 4 mājās.

Salīdzinot dzīvojamo māju apkures izmaksas uz 1m2, ņemot vērā patērēto siltumenerģijas daudzumu megavatstundās (MWh) un mājas kopējo platību, lētākās izmaksas 0,59 EUR/mbijušas Aleksandra ielā 13, bet dārgākās izmaksas 2,25 EUR/m2 – Talsu ielā 11. Tiesa gan, tā kā Aleksandra ielā 13 ierīkoti individuālie siltuma maksas sadalītāji (alokatori) un katrs dzīvokļa īpašnieks norēķinās pēc fiksētā siltumenerģijas patēriņa, tad faktiskās izmaksas par 1mapkurināmo platību var atšķirties.

Vēršam uzmanību, ka aprēķini par siltumenerģiju tiek veikti pēc ēkas siltummezglā ierīkotā skaitītāja rādījumiem. Klientiem nosūtītajos rēķinos tiek norādīts gan ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš, gan konkrētā dzīvokļa īpašuma siltuma patēriņš apkurei, kā arī karstā ūdens sagatavošanai.

Detalizētu informāciju par ēku siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot mūsu mājas lapas ventspilssiltums.lv sadaļā pakalpojumi.

 

16.04.2024. / Autors: PSIA “Ventspils siltums” / Foto: PSIA “Ventspils siltums”