Sola arī šogad uzlabot pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem

1270

Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas saņemt publiskos pakalpojumus novados, viena no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritātēm šogad būs turpināt darbu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidē un attīstībā.

2017.gadā valsts publisko pakalpojumu sniegšanai un VPVKAC tīkla attīstībai piešķirti vairāk nekā 940 tūkstoši eiro, šogad darbu uzsāks 13 jauni novadu nozīmes VPVKAC dažādās Latvijas vietās.

Novadu nozīmes centros var pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus un Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts Darba inspekcijas. Valsts zemes dienesta e-pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus. Tāpat iespējams saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Klientu apkalpošanas centros pieejama arī informācija par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, to darba laiku un pieteikšanās kārtību.

Šobrīd Latvijā pakalpojumus var pieteikt un konsultācijas var saņemt jau 56 novadu nozīmes un trīs reģionālās nozīmes VPVKAC. Pēdējie reģistrētie dati liecina, ka VPVKAC tīklā līdz šim ir sniegti 43 204 pakalpojumi, tajā skaitā 9 529 konsultācijas, 3 295 reģistrēti pakalpojumu pieteikumi un 30 380 VSAA pakalpojumu pieteikumi.