Trešdien, 14.novembrī, stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā, kas paredz paaugstināt ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa piešķiršanai un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti, pavēstīja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe.

Šādi noteikumu grozījumi skaidrojami ar to, ka 1.oktobrī stājās spēkā pensiju indeksācija. Tā rezultātā, piemērojot trīs dažādus indeksus, tika palielinātas visas pensijas, kas nepārsniedza 382 eiro apmēru, bet lielākām pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām alielināja tikai to daļu, kas nepārsniedza 382 eiro. Vecuma pensiju indeksācijā šajā gadā tika piemēroti trīs dažādi indeksi, kas bija atkarīgi no personas uzkrātā darba stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tika piemērots, skaidroja Griķe.

Lai izvairītos no situācijas, ka pensionāri ar nelieliem ienākumiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, Ventspils pilsētas dome 12.oktobrī nolēma palielināt visus trīs ienākumu līmeņus, kas noteikti pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālās palīdzības saņemšanai.

Pirmais ienākumu līmenis 256,00 eiro tiek piemērots maznodrošinātā statusa piešķiršanai ģimenei, kurā visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti vai bāreņi, vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Otrais ienākumu līmenis 299,00 eiro tiek piemērots vairāku palīdzības veidu piešķiršanai pensionāriem un personām ar invaliditāti, piemēram, pabalstam pacienta iemaksu daļējai segšanai un pabalstam mēnešbiļetes iegādei. Savukārt atsevišķi dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku, šāds ienākumu līmenis nodrošina tiesības arī turpmāk – pēc pensiju indeksācijas saņemt dzīvokļa pabalstus un pabalstu aprūpei mājās.

Savukārt trešais ienākumu līmenis 338,00 eiro tiek piemērots pabalsta medikamentu iegādei un pabalstu Lieldienās un Ziemassvētkos piešķiršanai. Līdz ar to pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām līdz pensiju indeksācijai bija tiesības saņemt pabalstu medikamentu iegādei un pabalstus Lieldienās un Ziemassvētkos, šāda iespēja tiks saglabāta arī turpmāk.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA