Suminās Puzes pagasta lepnumus

1676

16.novembrī plkst.18 Puzes pamatskolā sāksies pasākums Puzes karavīrs laika griežos. Vienojoties dziesmās, dejās un mūzikā, koncertā uzstāsies Stiklu internātpamatskolas un Puzes pamatskolas audzēkņi. Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa suminās iedzīvotājus, ar kuriem pužiņi lepojas un kuriem vēlas pateikties par ieguldījumu pagasta dzīves attīstībā. Vakara gaitā būs aplūkojama vēsturiska izstāde par Puzes karavīriem, pasākuma dalībnieki dosies lāpu gājienā.

Svētku pasākums tapis, īstenojot pirms diviem gadiem radušos ieceri, atklāj biedrības “Annahite” valdes priekšsēdētāja Kristīne Šteinberga. Lai Puzes pamatskolas un Stiklu internātpamatskolas audzēkņi varētu iepriecināt pagasta iedzīvotājus ar dažādiem priekšnesumiem, biedrība “Annahite” iesniedza projekta pieteikumu Ventspils novada pašvaldības izsludinātajā kultūras projektu konkursā, un biedrības ideja tika atbalstīta.

“Mēs gribējām, lai valsts svētki būtu īpaši svinīgi, sirsnīgi un patriotiski, tādēļ, rīkojot šo pasākumu, uzrunājām arī Puzes pagasta pārvaldi un kultūras namu, savu ieguldījumu sniedza Latvijas Zemessargu 46. kājinieku bataljona pārstāvji, Pāces vilnas fabrika, invalīdu biedrība “Labas pārmaiņas”, biedrība “Samarietis”, jauniešu centrs “Avots”, Puzes pagasta bibliotēka, sociālā darbiniece, folkloras kopa “Sītava” un mazpulcēni. 16. novembra vakarā, kad kopā būs visas paaudzes, uz brīdi pierimsim, apstāsimies, atcerēsimies, cerēsim, sniegsim cits citam sirds siltumu un būsim tādi, kādi esam,” aicina Kristīne Šteinberga.