Sāks izmaksāt Ziemassvētku pabalstus

1483

Lai sniegtu materiālu atbalstu Ziemassvētkos, Ventspils pilsētas Sociālais dienests no 1.decembra sāk izmaksāt pašvaldības pabalstu Ventspils pilsētā deklarētajiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Ventspils pilsētas pašvaldība materiālā atbalsta sniegšanai šogad paredzējusi līdzekļus 363 445 eiro apmērā. Plānots, ka pabalstu Ziemassvētkos varēs saņemt 8555 ventspilnieku.

Pabalstu 43 eiro apmērā varēs saņemt pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas (neskaitot piemaksu pie pensijas) nepārsniedz 301,89 eiro, kā arī bērni ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušie bērni. Savukārt pabalstu 30 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu varēs saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes.