Aicina uz daudzdzīvokļu namu īpašnieku kopsapulcēm

1346

Šonedēļ pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi organizēs trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces.

Otrdien, 8.novembrī, plkst.18 Lidotāju ielas 19 iedzīvotāji aicināti uz tikšanos 3.vidusskolas telpās. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: pilnvarotās personas ievēlēšana zemes nomas līguma noslēgšanai, ieņēmumu – izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem.

Tārgales ielas 28.nama iedzīvotāji aicināti uz tikšanos trešdien, 9.novembrī, plkst.18 pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi Ekspluatācijas daļā, Talsu ielā 1. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, mikroklimats dzīvokļos, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem.

Savukārt Lidotāju ielas 20 iedzīvotājiem sanāksme plānota ceturtdien, 10.novembrī, plkst.18 3.vidusskolas telpās. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem un plānotie remontdarbi.