Aicina uz daudzdzīvokļu namu īpašnieku kopsapulcēm

0
1025

Šonedēļ pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi organizēs trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulces.

Otrdien, 8.novembrī, plkst.18 Lidotāju ielas 19 iedzīvotāji aicināti uz tikšanos 3.vidusskolas telpās. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: pilnvarotās personas ievēlēšana zemes nomas līguma noslēgšanai, ieņēmumu – izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem.

Tārgales ielas 28.nama iedzīvotāji aicināti uz tikšanos trešdien, 9.novembrī, plkst.18 pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi Ekspluatācijas daļā, Talsu ielā 1. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, mikroklimats dzīvokļos, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem.

Savukārt Lidotāju ielas 20 iedzīvotājiem sanāksme plānota ceturtdien, 10.novembrī, plkst.18 3.vidusskolas telpās. Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem un plānotie remontdarbi.