Tārgalē atkal skanēs lībiešu valoda

1572

Piektdien, 15.jūlijā, Tārgalē plkst.19.30 sāksies pasākums Mūsu zeme – Līvzeme. Tā būs iespēja noskatīties mazo un lielo tārgalnieku iestudēto brīvdabas muzikālo izrādi lībiešu valodā Kīen jagūks āt puskūd? jeb Kura labad ir puķes?. Notiks mācību stunda par līvu tradicionālo kultūru, rakstu valodu un izrunu, karogu, himnu, tradicionālo virtuvi, varēs apskatīt izstādi par seniem līvu ciemiem Tārgales pagastā, kas tapusi, gatavojoties Latvijas neatkarības simtgades svinībām 2018.gadā. Būs praktiskās nodarbības, zīmēšana uz asfalta, karodziņu darināšana, notiks ugunskura izveidošana un iekuršana, bukstiņbiezputras vārīšana, līvu rūnakmeņu skaidrošana. Vakara izskaņā – koncerts Līvzeme Latvijā un sadraudzības vakars pie ugunskura.

Paredzams, ka pasākumā piedalīsies Tārgales pagasta folkloras kopu Piški kāndla un Kāndla dalībnieki, Tārgales pamatskolas popgrupu Jautrā varavīksne un Cīrulītis, Ventspils Kultūras centra lībiešu ansambļa Rāndalist, sieviešu kora Lība, sieviešu ansambļa Rudens roze un jauktā kora Līvzeme dziedātāji. Viesos tiek gaidīti arī Pērnavas somu ingeru biedrības folkgrupas Kullero pārstāvji.

Iesniedzot Ventspils novada pašvaldībā projektu par šāda pasākuma rīkošanu, Tārgales pagasta kultūras darba organizatore un kopu “Kāndla” un “Piški kāndla” vadītāja Ilga Porniece norādīja: “Ventspils novada piekrastes ciemos daudzās mājās vēl pavisam nesenā pagātnē skanēja līvu valoda. Tagad diemžēl tā vairs nav. Mūsu pienākums ir saglabāt šo valodu un kultūras mantojumu, no kura varam smelties gara spēku. Pasākuma “Mūsu zeme – Līvzeme” laikā ir aktuāli iepazīt līvu kultūru ne tikai kā literatūras vai mūzikas pamatu, bet arī svarīgi paraudzīties uz to kā uz kultūras formu, kas savā daudzveidībā ir nepieciešama mūsdienu cilvēkam. Jau vairākus gadus Tārgales pagastā vietējie iedzīvotāji labprāt iesaistītās muzikālās izrādes veidošanā līvu valodā, pēc tam to esam radījuši arī citviet, piemēram, Igaunijā, un arī šovasar tika iestudēta izrāde, uz kuru mīļi aicinām visus, kam tuva lībiešu valoda.”