Ventspils Tehnikumā ir sākusies audzēkņu uzņemšana nākamajam mācību gadam. Līdz 21.augustam skolā gaidīti jaunieši, kuri vēlās apgūt profesiju viena gada laikā. Šādu iespēju piedāvā Jauniešu garantijas programma.

Kā skaidro mācību iestāde, tehnikumā šajā programmā var apgūt trīs dažādas profesijas – metālapstrāde ar specializāciju rokas lokmetinātājs, ēdināšanas pakalpojuma speciālists – kuģa pavārs, ēdināšanas pakalpojuma speciālists.

Jauniešu garantijas programmai var pieteikties jaunieši  vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir ieguvuši vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, kā arī  bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Pieteikties programmai var arī jaunieši, kuri reģistrējušies  Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Tāpat vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Jauniešu garantijas programma piedāvā dažādas priekšrocības. Nodrošina ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru, stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nav neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums, apmaksāta dienesta viesnīca profesionālās izglītības iestādē, tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi un 15 nedēļu prakse pie darba devēja.

Jauniešu garantijas programmai nevar pieteikties persona, kura vienlaikus ir finansiālā atbalsta saņēmējs  NVA īstenotā pasākuma Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai ietvaros, izņemot darba meklēšanas, atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās. Arī gadījumos, ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtraukta un saņemta stipendija, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas, vienlaikus nevar būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā neatrastos akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī nevar būt nodarbināta persona, tai skaitā pašnodarbināta persona.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA