Trīs augstskolu – Ventspils Augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas- kopradītā emociju regulēšanas lietotne EMORI 2023. gada nogalē ieguva prestižo “Red Dot Design Award”. Izmantojot šo lietotni, tika veikts pilotpētījums, kurā piedalījās aptuveni 70 cilvēki, kas mēneša garumā izmantoja šo emociju dienasgrāmatu.

EMORI lietotne palīdz spēt emocijas ne tikai apzināties un atpazīt, bet arī nosaukt tās vārdā. Lietotnē ir iestrādāta emociju dienasgrāmata, kas palīdz cilvēkam nonākt pie īstās emocijas. Bieži vien cilvēki izmanto vispārinātas emocijas, piemēram, “jūtos slikti”, bet nedefinē, ko ietver šis vārds “slikti”.  Lietotnes mērķis ir palīdzēt atrast īstos vārdus un fiksēt šīs emocijas, lai pēc noteikta laika perioda būtu augstāka emociju regulācijas prasme, izpratne par savām sajūtām, spēja pieņemt emocijas un tikt ar tām galā, tādejādi uzlabojot savu veselību un labbūtību.

EMORI lietotnes pilotpētījumā piedalījās aptuveni 70 cilvēku, kuri mēneša garumā izmantoja šo emociju dienasgrāmatu. Pētījumā tika mērītas viņu emociju regulācijas prasmes pirms un pēc EMORI lietošanas. Rezultātā emociju regulācijas prasmes tiem, kuri lietoja aplikāciju, bija paaugstinājušās, savukārt, kontroles grupai, kura nedarīja neko, šīs prasmes nebija mainījušās.

Tiek paredzēts, ka darbs pie EMORI lietotnes izstrādes turpināsies jau 2. posmā, kur tiks pievienota papildus funkcionalitāte, piemēram, piedāvājot dažādus uzdevumus – gan mākslā balstītus, gan audio un citus.

EMORI lietotnes izstrādē piedalījās Ventspils Augstskolas pārstāvji, strādājot pie programmatūras izstrādes un testēšanas, Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvji izstrādāja vizuālo identitāti un Rīgas Stradiņa universitāte veidoja lietotnes saturu un veica pilotpētījumus.

“Red Dot Design Award” ir viens no lielākajiem dizaina konkursiem pasaulē, kurā ik gadu tiek saņemti aptuveni 20 tūkstoši pieteikumu. Konkurss notiek kopš 1955. gada un to organizē “Design Centre Rhine-North Westphalia”, viena no vecākajām un slavenākajām dizaina institūcijām Eiropā. “Red Dot” norāda uz izcilu kvalitāti visā pasaulē.

 

24.01.2024. / Autors: Ventspils Augstskola / Foto: Ventspils Augstskola