Tikai 44% Latvijas iedzīvotāju uzskata sevi par piederīgiem vidusslānim, taču pašu aptaujāto definētos vidusslāņa kritērijus izpilda tikai retais, liecina Swedbank un pētījumu centra SKDS kopīgi veiktā pētījuma rezultāti.

Biežāk vidusslānim sevi pieskaita jaunāki cilvēki – vecumā līdz 45 gadiem, ar labāku izglītību un sev piederošu nekustamo īpašumu. Iedzīvotāju skatījumā gada laikā no 810 līdz 851 eiro pieaudzis nepieciešamo ieņēmumu apjoms uz vienu ģimenes locekli, lai mājsaimniecība atbilstu vidusslānim. Tas skaidrojams ar valsts kopējo ekonomisko attīstību, algu pieaugumu un inflāciju.

Tāpat gada laikā nedaudz pazeminājies iedzīvotāju pašvērtējums par savas ģimenes spēju bez grūtībām segt ikmēneša kredītmaksājumus un citus obligātos maksājumus, kā arī spēju izmantot maksas medicīnas pakalpojumus un reizi gadā ar ģimeni doties nedēļu garā ārvalstu ceļojumā.

Savs nekustamais īpašums, iespēja vismaz reizi gadā doties nedēļu ilgā ārvalstu ceļojumā un spēja bez grūtībām segt ikmēneša obligātos maksājumus ir svarīgākie priekšnoteikumi, kas raksturo vidusslāni. Tomēr, attiecinot šo trīs kritēriju kombināciju uz pašiem aptaujātajiem, vidusslānim izrādās piederīgi vien 9%. Tikai trešdaļa respondentu atzīst, ka bez grūtībām var atļauties segt ikmēneša kredītmaksājumus un citus obligātos maksājumus. Nedēļu garā ārzemju ceļojumā ik gadu spēj doties katrs piektais iedzīvotājs.

Interesanti, ka vērojama būtiska plaisa starp cilvēku pašvērtējumu par piederību vidusslānim un realitāti. Kaut arī iedzīvotāji lielākoties faktiski neatbilst pašu definētajiem vidusslāņa kritērijiem, turklāt ir diezgan skeptiski par šīs sabiedrības grupas kopējo lielumu Latvijā, tas neliedz 44% aptaujāto sevi pieskaitīt vidusslānim.

14.02.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com