Viens no būtiskākajiem pašvaldību neefektīvas darbības iemesliem ir nepietiekama iedzīvotāju iesaiste pašvaldības darbā. Tas attiecas uz visām pašvaldībām, tajā skaitā arī Ventspils pilsētā un novadā. Lai to sekmētu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrija rosina ieviest līdzdalības budžetu, tādējādi nodrošinot demokrātisku procesu, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta. Par to liecina VARAM izstrādātais un izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē informatīvais ziņojums par pašvaldību likuma izstrādi.

Kā skaidro ministrijā, ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz valdības rīcības plānā noteikto – izstrādāt jaunu Vietējo pašvaldību likumu, nodrošinot laikmetīgu pārvaldību pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas. Informatīvajā ziņojumā ir apzināti problēmjautājumi un piedāvāti risinājumu virzieni, izstrādājot jauno Pašvaldību likumu. Piemēram, lēmējvaras un izpildvaras skaidrāka nodalīšana, pilnveidojot kompetenču un funkciju sadali, kā arī izvērtējot nepieciešamību noteikt lielākus amatu savienošanas ierobežojumus pašvaldību deputātiem, skaidrāks pašvaldību darba organizācijas modelis un amatpersonu kompetence.

Informatīvajā ziņojumā apskatīti ministrijas piedāvāti iespējamie risinājumi tādos jautājumos, kas ir īpaši saistāmi arī ar Ventspils pilsētas domi, proti, pašvaldību darba organizācija, pašvaldību autonomās funkcijas, pašvaldību saistošie noteikumi un to tiesiskuma pārbaude, lielāka sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā, varas dalīšanas un interešu konflikta novēršana.

Tāpat likumprojektā iecerēts ieviest prasību pašvaldībās nodrošināt vismaz vienu iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kas uzturētu dialogu starp iedzīvotājiem un domi. Jaunajā regulējumā plānots arī paredzēt, ka un kādā veidā pašvaldības iedzīvotājiem iesniegt domei kolektīvo iesniegumu.

Likumprojektā paredzēts izvirzīt konkrētas prasības izpilddirektora un vietnieka amata pretendentiem, amatu apvienošanas kārtību, kā arī ieviest prasību turpmāk pašvaldībām iesniegt daudz plašāku skaidrojumu par budžetu, lai publisko līdzekļu izlietojums tiktu atspoguļots iedzīvotājiem viegli saprotamā veidā. VARAM plāno skaidri noteikt, kādos gadījumos dome var rīkot slēgtās domes un komiteju sēdes, kā arī piedāvās cita veida risinājumus, lai pašvaldību darba organizēšana notiktu efektīvi un daudz caurskatāmāk nekā līdz šim.

14.02.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv