Otrdien, 13. jūlijā, notika Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” un Ventspils Augstskolas pārstāvju sadarbības tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par Jauno dabaszinātņu pētnieku centra izveidi un attīstību Zinātnes centrā “Vizium”.

Tikšanās ietvaros tika pārrunāta specialistu, pedagogu, profesoru un vieslektoru piesaiste jaunajam centram, jo Jauno dabaszinātņu pētnieku centra audzēkņiem būs iespēja tikties ar dažādu interesantu ar STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virzieniem saistītu profesiju pārstāvjiem, tādējādi popularizējot ar STEM  saistītas profesijas un veicinot studiju virziena izvēli par labu šai jomai. Tāpat jaunajā centrā būs iespēja gūt jaunas zināšanas Ventspils Augstskolas speciālistu izstrādātās pētniecības programmās, kā arī piedalīties dažādos pasākumos (piemēram, Zinātnieku nakts, Jauno zinātnieku nometnes u.c.).

Ventspils Digitālais centrs un Ventspils Augstskola kopīgi realizē savstarpēji noslēgto partnerības līgumu par sadarbību projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” īstenošanā. Tiek paredzēts, ka Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs savu darbību uzsāks 2022. gada pavasarī.

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tika uzsākta 2019. gada 11. oktobrī, bet centra atklāšana tiek plānota 2022. gada pavasarī.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros. Kopējais apjoms ir EUR 2 011 676 ar programmas finansējumu 90% jeb EUR 1 810 508 (no tā 85% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums) un pašvaldības līdzfinansējumu 10% jeb EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

 

19.07.2021. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs