Ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir jāziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Pašvaldības SIA ŪDEKA aicina arī tos klientus, kuri šobrīd rādījumus ziņo papīra formātā, izvērtēt iespēju to darīt elektroniski. 

Klientu portālā un izmantot portāla sniegtās priekšrocības.Ūdens skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtajā rēķina pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē. Elektroniska patēriņu ziņošana Klientu portālā ir ātrākais, ērtākais un arī videi draudzīgākais risinājums. Kā norāda ŪDEKA Klientu daļas vadītāja Katrīna Saulīte, tad jau 86% daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie klienti ir reģistrējušies ŪDEKA Klientu portālā, bet 83% ir izvēlējušies saņemt elektroniskos rēķinus savos e-pastos. Lai kļūtu par Klientu portāla lietotāju, jādodas uz www.klientiem.udeka.lv, jānospiež “reģistrēties” un jāseko norādēm.

Klientu portāla izmantošana sniedz vairākas priekšrocības:

  • vienkāršu, ātru un videi draudzīgu veidu, kā ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam     paziņot savu aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumus;
  • atgādinājumu saņemšanu par skaitītāju rādījumu nodošanu savā e-pastā katra         mēneša 25. datumā;
  • elektronisko rēķinu saņemšanu savā e-pastā, kas ir bezmaksas pakalpojums;
  • iespēju jebkurā sev ērtākā laikā apskatīt noderīgu informāciju par iepriekšējo         mēnešu rēķinu būtiskākajiem datiem (summu, apmaksas datumu, laika periodu, par           kādu izrakstīts rēķins);
  • informāciju par skaitītāju verificēšanas datumu, kā arī paziņojumu saņemšanu savā           e-pastā, kad verifikācijas termiņš tuvojas beigām.

ŪDEKA izsaka pateicību klientiem, kuri ik mēnesi apzinīgi paziņo skaitītāju rādījumus noteiktajā periodā, kā arī savlaicīgi veic maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem! ŪDEKA atgādina, ka apmeklētāju apkalpošana līdz 7.februārim notiek attālināti – konsultācijas sniedzot telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. Nepieciešamības gadījumā aicinām šobrīd sazināties telefoniski – tālr. 63663010 – vai rakstot e-pastu: abon.udeka@ventspils.lv. Savukārt uzņēmuma kases strādā ierastā režīmā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

25.01.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs