Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina namu īpašniekus un apsmainiekotājus, apsekot īpašumus un parūpēties par ēku iekšējo ūdensvada tīklu un kanalizācijas sistēmu sagatavošanu ziemas sezonai, lai novērstu to iespējamo aizsalšanu.

PSIA “ŪDEKA” ir atbildīga par maģistrālo ūdensvadu sagatavošanu ziemai, savukārt par caurulēm, kas atrodas aiz uzņēmuma atbildības robežas, atbildīgi ir ēku īpašnieki vai namu apsaimniekotāji. Jāatgādina, ka gaisa temperatūrai noslīdot zem mīnus atzīmes, nenosiltinātas ūdens caurules var aizsalt arī neapdzīvotās un neapkurinātās iekštelpās. Visbiežāk aizsalumi veidojas ēku pagrabos, bēniņos un kāpņu telpās, tādēļ svarīgi regulāri pārbaudīt, vai telpās ir pietiekama temperatūra, vai neveidojas caurvējš no vaļā atstātām durvīm, logiem vai komunikāciju lūkām.

Iedzīvotājiem, kuri vēl tikai plāno veikt jaunu cauruļvadu izbūvi vai esošo rekonstrukciju, PSIA “ŪDEKA”  atgādina, ka ūdensvada un kanalizācijas caurules mājas teritorijā jāiebūvē, ievērojot tehniskos noteikumus, ierokot tās atbilstošā dziļumā. Ja tas nav iespējams, caurules noteikti jāsiltina. Liela sala laikā zeme un arī tajā esošās caurules var sasalt pat vairāk kā viena metra dziļumā, tādēļ ūdensvada caurules būtu jāiebūvē vismaz 1,50 m dziļumā. Ēkās, uz kurām cauruļvadi izbūvēti pārāk sekli, jānodrošina nepārtraukta, vismaz minimāla ūdens plūsma –  ieteicams atstāt krānus vaļā tā, lai ūdens no tiem vismaz pilētu.

Kā rīkoties, ja tomēr konstatēts aizsalums?

  • Aizsalumu var mēģināt atkausēt pašu spēkiem, atkarībā no caurules materiāla – ar karstu ūdeni, smiltīm, fēnu vai sildītāju ar izolētu gaisa plūsmu.
  • Ja pašu spēkiem aizsalumu atkausēt neizdodas, aicinām zvanīt pašvaldības SIA “ŪDEKA” dispečerdienestam – tālr. 63661115 vai rakstīt dispečerdienestam  – e-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv

Ko nedrīkst darīt, ja konstatēts aizsalums?

  •    Cauruļu atkausēšanai nedrīkst izmantot atklātu liesmu. Īpaši svarīgi tas ir, ja caurules ir no plastmasas vai izolētas ar ugunsnedrošiem materiāliem.

 

2.12.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Pixabay