Ūdenssaimniecības uzņēmums pašvaldības SIA “ŪDEKA” saņēmis Valsts vides dienesta gada apbalvojumu nominācijā “Zaļā izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”.

Kopš 2015. gada Valsts vides dienests ik gadu organizē konkursu “Zaļā izcilības balva”, kurā godina labākos uzņēmumus vides jomā visā valstī, kas visaugstākajā līmenī ievērojuši vides prasības un arī pēc savas iniciatīvas rīkojušes, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Šogad Zaļā izcilības balva tika pasniegta izcilākajiem uzņēmumiem 8 nominācijās un šoreiz atzinību guvis arī Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmums pašvaldības SIA “ŪDEKA”. Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmums nodrošina videi draudzīgu  dzeramā ūdens attīrīšanu un arī notekūdeņu attīrīšanu, nepielietojot nekādas ķīmikālijas un ievērojot normatīvo aktu prasības. Turklāt uzņēmums, veicina videi draudzīgu un atbildīgu domāšanu,  aicinot novērēt ūdens resursus, un aktīvi popularizē krāna ūdens lietošanu uzturā, rosinot samazināt vienreiz lietojamo plastmasas pudeļu izmantošanu. Uzņēmums ikdienā aicina klientus saudzēt arī citus dabas resursus, izvēloties saņemt rēķinus elektroniski. Tāpat PSIA “ŪDEKA” iesaistās vides izglītībā, organizējot ekskursijas uzņēmumā un stāstot par ūdens ceļu pilsētā un notekūdeņu attīrīšanu. Uzņēmums izskata arī dažādus risinājumus, kā kļūt vēl energoefektīvākam, piemēram, kā samazināt elektroenerģijas patēriņus un kā nākotnē varētu izmantot zaļo enerģiju arī attīrīšanas procesos. Gūtā atzinība noteikti motivē turpināt iesāktos darbus, vēl pilnveidot vides pārvaldību uzņēmumā un aktīvi turpināt skaidrojošo darbu, veicinot vides apziņu sabiedrībā.

PSIA “ŪDEKA” vadība ir gandarīta par augsto novērtējumu un pateicas uzņēmuma darbiniekiem par ieguldīto darbu Ventspils ūdenssaimniecības attīstībā, nodrošinot kvalitatīvus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus iedzīvotājiem.

 

8.06.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Valsts vides dienests