Rūpēs par klientu, sadarbības partneru un darbinieku veselību, kā arī ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu, pašvaldības SIA ŪDEKA apmeklētāju apkalpošana arī turpmāk līdz 7.februārim notiks attālināti – konsultācijas sniedzot telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. Savukārt uzņēmuma kase turpinās strādāt ierastā režīmā.

Ierobežojumi attiecas gan uz Klientu daļu, Tehnisko daļu un administrāciju Talsu ielā 65, gan klientu pieņemšanas vietu Pils ielā 12. Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus, kas reglamentē arī klientu apkalpošanu valsts un pašvaldību iestādēs, dažāda veida dokumenti, iesniegumi utt. ārkārtējās situācijas laikā iesniedzami attālināti vai arī tos var ievietot pastkastītē pie PSIA ŪDEKA centrālās ēkas Talsu ielā 65 (pa labi no galvenās ieejas). Pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā.

Kontaktinformācija saziņai ar PSIA ŪDEKA:

  • Klientu daļa: abon.udeka@ventspils.lv, tālr. 63663010;
  • Ūdensmērītāju daļa (ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pieteikšana): udensmeritaji.udeka@ventspils.lv, tālr. 63663010 (uzstādīšana/ nomaiņa dzīvokļos notiek, izmantojot nepieciešamos aizsarglīdzekļus un ievērojot drošības prasības);
  • Tehniskā daļa: udeka@ventspils.lv, tālr. 63607286;
  • Administrācija: udeka@ventspils.lv, tālr. 63661495.

Kases darba laiks:

  • Talsu ielā 65 – pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.8:00 līdz 13:00, bet ceturtdienās no plkst.13:00 līdz 19:00;
  • Pils ielā 12* – pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 17:30, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 16:00, bet piektdienās  no 8:00 līdz 15:00.

*Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 – 13:00.

 

14.01.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs