Pašvaldības SIA “ŪDEKA” veicis iekārtu nomaiņu sūkņu stacijā Kuldīgas ielā 110. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un videi draudzīgu notekūdeņu savākšanu ir svarīgi savlaicīgi veikt nepieciešamo sistēmu modernizāciju.

Sūkņu stacija Kuldīgas ielā 110, ir vidēja izmēra stacija un līdz šim tur darbojās iekārtas, kas bija uzstādītas 2012.gadā. Šo deviņu gadu laikā iekārtas ir savu laiku nokalpojušas un tāpēc bija nepieciešams veikt to nomaiņu. Atjaunošanas darbu laikā sūkņu stacijā tika demontēti visi esošie mehānismi – vecie sūkņi, vadulas, sūkņu pēdas, un veikta jaunu iekārtu uzstādīšana. Jaunie sūkņi ir moderni un jaudīgāki, kā arī aprīkoti ar atkritumu smalcinātāju, kas ļauj samazināt avārijas riskus. Sūkņu stacijas modernizācijas darbi, kā plānots, tika veikti vienas dienas laikā un organizēti tā, lai nodrošinātu stacijas darba nepārtrauktību.

Ventspilī darbojas 24 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu stacijas, kuras nodrošina pa kanalizācijas tīkliem no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksu. Pilsētā katrā Ventas upes krastā ir pa vienai galvenai sūkņu stacijai, kuras nodrošina visu attiecīgā krasta notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu. Pilsētas kreisā krasta galvenā sūkņu stacija atrodas Lāčplēša ielā, bet labā krasta – Muitas ielā.

 

18.06.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”