Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina par dažādajām ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu rēķinu apmaksas iespējām un aicina ņemt vērā izmaiņas, kas saistītas ar sociālās palīdzības saņemšanu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai.

Apmaksu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem iespējams veikt sev ērtākā veidā – gan elektroniski, gan klātienē:

Uzņēmuma kasēs

Uzņēmuma kasēs šobrīd ir nodrošināta iespēja par pakalpojumiem norēķināties klātienē. Rēķinus ir iespējams apmaksāt uzņēmuma Klientu daļā Talsu ielā 65 un Klientu pieņemšanas vietā Pils ielā 12, kā arī PSIA “Ventspils siltums” Abonentu daļā Talsu ielā 84. Veicot rēķina apmaksu uzņēmuma kasēs, komisijas maksa par darījumu netiek piemērota.

Internetbankā

Rēķinu apmaksu iespējams veikt arī elektroniski – internetbankā. Turklāt, “Swedbank” klientiem internetbankā tiek piedāvāta arī rēķinu saņemšanas iespēja, tāpat rēķinus iespējams apmaksāt, iestatot automātiskā maksājuma funkciju. Izvēloties elektronisku rēķinu apmaksu, iespējams ietaupīt dabas, finanšu un arī laika resursus.

Veikalu “Maxima” kasēs

Rēķinus iespējams apmaksāt arī veikalu “Maxima” kasēs Ventspilī – Aleksandra, Celtnieku un Saules ielā. Izvēloties rēķina apmaksu “Maxima” veikalos, klientiem tiek piemērota 50 centu komisijas maksa par vienu rēķinu, ko veikals attiecīgi iekasē no klienta vienlaicīgi ar rēķina apmaksas veikšanu. Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar bankas maksājumu kartēm.

Izmaiņas sociālās palīdzības saņemšanā

Iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem var saņemt sociālo palīdzību ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai. No šī gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība, tādēļ, lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, tajā skaitā ūdens, kanalizācijas, ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, iedzīvotājiem jāvēršas Ventspils Sociālajā dienestā. Iedzīvotāji aicināti  iepriekš pierakstīties pie sociālā darba speciālista, līdzi ņemot un uzrādot dokumentus par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un ar mājokļa lietošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus – rēķinus, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumi un rādījumi.

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķirsies, jo tiks aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr.809 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3.pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus ) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Atgādinām, ka gadījumos, kad klientam ir izveidojies parāds, iespējams vienoties par pakāpenisku parāda atmaksu, individuāli sazinoties ar PSIA “ŪDEKA” Klientu daļu.

Speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt tikai attālināti pa tālruni 636 63010 vai rakstot uz e-pastu abon.udeka@ventspils.lv.

 

19.07.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”