Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis atklāta projektu pieteikuma pirmā konkursa “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” rezultātus. Kopā apstiprināti 22 projekta pieteikumi. Apstiprināto projektu pasākumu mērķis ir sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Konkursa mērķis ir noteikt atbilstošus projektus, kuru īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos.

Atbalstītie projekti ietver dažāda tipa pasākumus visā Latvijas teritorijā, piemēram, kultūrorientācijas kursus, kuri sevī ietver latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi; dažāda veida meistarklases saistībā ar latviešu svētkiem un atceres dienām; tautas deju meistarklases; bērnu un jauniešu talantu konkursu; radošās darbnīcas bērniem un vecākiem; ekskursijas uz muzejiem, kultūras objektiem un vietējiem uzņēmumiem; kopīgus galda spēļu un kultūras vakarus; dažādas kopīgas sporta aktivitātes – futbola spēles un pārgājienus gar Baltijas jūru.

Projektu pieteikuma konkursā kopā tika iesniegti 44 projekti pieteikumi par pieprasīto programmas finansējumu kopā 2 948 537,19 EUR apmērā. Projektu pieteikumi tika izvērtēti pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. No tiem tika apstiprināti 22 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 1 595 686,43 EUR. Kopējais 2024.gada konkursa ietvaros pieejamais programmas finansējums saskaņā ar konkursa nolikumu ir 4 338 318,00 EUR.

Projekta pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas, un divi NVO pārstāvji – eksperti.

2024.gada 7.jūnijā ir izsludināts programmas otrais konkurss, kura mērķgrupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir bērni pirmsskolas vecumā vai vispārējās izglītības apguves vecumā (1.-12. klase), visos Latvijas reģionos, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu ne vēlāk kā līdz š.g. 25. jūnijam. Vairāk informācija pieejama šeit.

Ar plašāku informāciju par kultūrorientācijas kursiem un iekļaušanās pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodā iespējams iepazīties šeit, bet ukraiņu valodā šeit.

 

​​​​​​​​​​​​​18.06.2024. / Autors: Sabiedrības integrācijas fonds / Foto: Pixabay