Užavas tautas namā atklāta užavnieku hobiju izstāde

1508

Užavas tautas namā šobrīd iespējams apskatīt užavnieku hobiju izstādi. Vairāki pagasta iedzīvotāji atsaucās tautas nama vadītājas Gitas Vilgutes ierosinājuma parādīt citiem, ko viņi krāj.

Tā, piemēram, Ilze Geste atnesa bagātīgu teātru un koncertu programmiņu kolekciju, kuras vecākie eksemplāri iespiesti 1972. gadā. Tāpat interesanta ir Ilzes un Jāņa Gestu pildspalvu, arī Elmāra Gestes lielā pastmarku kolekcija.

Savdabīga ir Skaidrītes Gailišas kolekcija, kuru viņa ir krājusi kopš 1966. gada. Tās ir bildītes no tā laika vēstuļu aploksnēm. Jāpiebilst, ka ir savāktas četras biezas klades, kurās neatkārtojas neviens attēls. Arī Līvas Latišas savāktās maizes kukulīšu uzlīmes ir apbrīnas vērtas.

Vīriešiem saistošāka varētu šķist Alda Jansona šķiltavu kolekcija.

Interesanti arī Ritas Ramonas bukleti par dažādām pilsētām un augiem, kuri ir kolekcionēti pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados.