Izsludina konkursu par finansiālu atbalstu sporta projektiem Ventspilī

1448

Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, sekmētu sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu veidošanos un darbību, sevišķu vērību veltot bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai, Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde izsludinājusi konkursu par finansiālu atbalstu 2017.gada sporta projektiem.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sporta projektiem, kas sekmē pilsētas bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanai Ventspils pilsētā.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē (Sporta iela 7/9, Ventspils, 2. stāvā), darba dienās no plkst. 9 līdz 17.

Iesniegto projektu realizēšanas laiks ir līdz 2018.gada 31.martam.

Pieteikumi konkursam jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē līdz 10.februārim.