Uzzini, kad Ziemassvētku dievkalpojumi notiks novada dievnamos

1332

Arī Ventspils novada dievnami Ziemassvētkos būs saposti un atvērti ikvienam, kurš vēlas dzirdēt vēsti par Kristus piedzimšanu.

Užavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums notiks 24.decembrī plkst.15, baptistu baznīcā – 25.decembrī plkst.11.

Usmas evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.17, 25.decembrī plkst.12 – kristību un iesvētību dievkalpojums, Vecgada vakara dievkalpojums – 31.decembrī plkst.9.

Piltenes baptistu baznīcā – 24.decembrī plkst.16 un 25.decembrī plkst.11, Piltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.18, 25.decembrī – plkst.10.

Popes evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.17.

Puzes evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.15.

Zlēku evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.16.

Ugāles evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.19 un 25.decembrī plkst.10, bet Ugāles Romas katoļu baznīcā – 25.decembrī plkst.15.

Landzes evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 26.decembrī plkst.12.

Jūrkalnes Romas katoļu baznīcā – 25.decembrī plkst.9.

Rindas evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 26.decembrī plkst.11.

Ulmales–Labraga evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 24.decembrī plkst.15.